Hegyvidéki Önkormányzati rendelet 16/2009

7. paragrafus, 4. pont:
" Az ebek szabad mozgásának biztosítására, póráz nélküli futtatására az Önkormányzat a 2. számú mellékletben meghatározott elkülönített, forgalommentes területeket jelöl ki. "

2. melléklet:
.....
A 7911/2 helyrajzi számú ingatlan (Gesztenyéskert) egy része,
.....
.....

vauuuuu